Lønberegning i Tyskland

Ved ansættelse af en ny medarbejder i Tyskland har danske virksomheder ofte spørgsmål til beregning af de

samlede lønomkostninger. Det skyldes at den tyske beregningsmodel umiddelbart er noget forskellig fra den danske

og det kan, specielt ved ansættelse af den første medarbejder, føre til misforståelser og uventede omkostninger.


Når der aftales en løn med en ny medarbejder i Danmark er beløbet stort set identisk med virksomhedens

samlede lønudgift for den pågældende medarbejder. Med danske øjne ser vi den aftalte løn som en "bruttoløn" der inkluderer alle sociale ydelser fordi disse efterfølgende trækkes fra lønnen på baggrund af en trækprocent.


I Danmark er det helt naturligt at der ikke skal tages særskilt hensyn til de sociale ydelser, men i Tyskland ser beregningen noget anderledes ud og den er umiddelbart også mere kompliceret end den danske beregningsmodel.


I Tyskland betaler en arbejdgiver bidrag til sociale ydelser oveni den løn der aftales med medarbejderen. Det

drejer sig bl.a. om bidrag til sygesikring, plejesikring, statslig pension og arbejdsløshedsforsikring. Bidraget som

lægges oveni den med medarbejderen aftalte løn er de såkaldte "Lohn-/ Nebenkosten" og de beregnes i princippet

procentuelt udfra den aftalte løn, dog med visse begrænsninger. Nogle af disse ydelser har et beløbsmæssigt loft og

det betyder at man ikke blot kan regne med en procentsats for alle lønkategorier. Den samlede procentsats svinger

typisk imellem 20% og 25% af den aftalte løn i lønkategorierne und € 100.000 i årsløn. Procentsatsen falder på

grund af det nævnte beløbsmæssige loft i takt med at lønnen stiger. Eksemplerne nedenfor illustrerer dette.

BildProfilSteen
BildProfilMartin

Steen Toftegaard Poulsen

Headhunter, Senior Partner


Bremen/Hamborg, Tyskland


mobil: +49 172 422 1004


e-mail: stp@exactrecruitment.com

Martin Larsson

Headhunter, Senior Partner


Kiel/Eckernförde, Tyskland


mobil: +45 3020 1389 (DK)

mobil: +49 173 5161 438 (D)

e-mail: ml@exactrecruitment.com*  *  *


Har du spørgsmål angående det tyske arbejdsmarked, eller til rekruttering af tysksprogede medarbejdere

til Tyskland eller Danmark, er du meget velkommen til at kontakte os. Kontaktformularen finder du her!

GehaltsGrafikJahresgehalt48000
GehaltsGrafikJahresgehalt60000
GehaltsGrafikJahresgehalt72000
GehaltsGrafikJahresgehalt90000

De ovennævnte eksempler er udregnet for en lønmodtager med skatteklasse I i forbundslandet Hamburg. Beregningerne kan eventuelt variere lidt fra det ene forbundsland til det andet. Medarbejderens valg af sygeforsikring (offentlig/privat) kan betyde små afvigelser, i det store hele viser eksemplerne dog et ret nøjagtigt billede. Kilde: vi har kalkuleret ovennævnte eksempler sammen med vores tyske revisor i oktober måned 2022.


PS: Temaet Feriepenge og betaling/afvikling af ferie håndteres iøvrigt også anderledes fra Tyskland til Danmark.

+ 22,75%

+ 24,62%

+ 24,30%

+ 20,64%

 Aftalt årsløn 48.000 €

 Aftalt årsløn 60.000 €

 Aftalt årsløn 90.000 €

 Aftalt årsløn 72.000 €